Abreuvoir

Gouffre Géant de Cabrespine - Cabrespine
Gouffre Géant de Cabrespine - Cabrespine
Abreuvoir

Uw vakantiehuis in de zon!

Privacy Verklaring

Privacyverklaring (AVG)                      

Sinds 25 mei 2018 zijn wij verplicht ons aan de Europese privacywet te houden. Om die reden hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring vertellen wij u welke gegevens wij verzamelen van bezoekers, hoe wij dit doen en waarom…

 

Beveiligen

De privacy van onze online bezoekers en de bescherming van hun gegevens nemen wij serieus.
Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van uw gegevens door derden tegen te gaan is er een betrouwbaar SSL-certificaat geïnstalleerd.

 

Persoonsgegevens

Abreuvoir verwerkt uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Abreuvoir uw gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals het boeken van een woning, het opstellen van een huurcontract, etc.

 

Hoe verzamelt Abreuvoir (persoons)gegevens?

De website Abreuvoir ontvangt persoonsgegevens van lezers middels:

Reacties rechtstreeks via e-mail. Abreuvoir kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van deze website.

Mocht u de door u doorgegeven persoonsgegevens willen laten verwijderen, neem dan contact op met ons via info@abreuvoir.eu

 

Cookies

Abreuvoir plaatst geen cookies.
Wel zal  onze website door diverse zoekmachines gevonden kunnen worden, denk bijv. aan Google.

 

Opslag persoonsgegevens + Bewaartermijn

Abreuvoir heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij daarvoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor ons echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@abreuvoir.eu dan kunnen wij de informatie direct verwijderen.

Abreuvoir bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is – hooguit voor de duur van 1 jaar – en eigenlijk doen wij er nooit iets mee. Hooguit contacteren wij iemand naar aanleiding van een commentaar op onze website of zullen wij reageren op e-mails die naar ons zijn verstuurd. Ook kunnen uw gegevens eventueel gebruikt worden voor het opstellen van een huurcontract.

 

Gegevens verstrekken aan derden

Abreuvoir zal nooit uw gegevens delen met derden.
Alleen indien dit nodig is
– denk bijvoorbeeld aan het doorgeven van uw naam aan degene die de sleuteloverdracht regelt
– of als wij hiertoe wettelijk verplicht worden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u Abreuvoir bezoekt middels het e-mailadres, geeft u daarmee toestemming uw gegevens te verwerken. U heeft echter het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Abreuvoir.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@abreuvoir.eu.
Wij zullen ons best doen om – maar uiterlijk binnen 48 uur – zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek.

 

Meer informatie over de AVG?

Wilt u meer informatie over de privacywet?
Op de website Autoriteitspersoonsgegevens kunt u hier meer informatie over vinden..
Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.
Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, mailt u ons dan alstublieft op info@abreuvoir.eu.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Abreuvoir verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via Abreuvoir.

 

Paul Arends
Abreuvoir

E-Mail: info@abreuvoir.eu

Lagrasse