Abreuvoir

Abreuvoir - Aude - Corbières - Minervois - Cabardès - Malepère
Abreuvoir - Aude - Corbières - Minervois - Cabardès - Malepère
Abreuvoir

Uw vakantiehuis in de zon!

Boekingsvoorwaarden

Huurperiode

De minimale huurperiode is één week (van zaterdag t/m zaterdag).

 

Betaling
€ 50,= (aanbetaling) dient binnen 10 dagen na verzending van de huurovereenkomst te worden voldaan. De helft van de huur dient 3 maanden voor de verhuurperiode te worden betaald, en het restant plus € 150,= borg dient 3 weken voor aanvang van de huurperiode te worden overgemaakt. De wijze van betaling kunt u terug vinden in het huurcontract.

 

Annulering
Bij annulering “kan” de gehele huursom door verhuurder opgeëist worden.

Waarborgsom
Tevens dient u een waarborgsom van € 150,= aan de verhuurder te betalen. Na beëindiging verhuurperiode ontvangt u deze, verrekend met eventuele kosten (schoonmaak kosten) retour na het terugsturen van de sleutel.

 

Wisseldag
De wisseldag is op zaterdag. Tenzij anders is overeengekomen kan de woning bij aankomst na 13.00 uur worden betrokken en dient bij vertrek vòòr 10.00 uur te zijn ontruimd.

 

Bijkomende kosten
Bijkomende (schoonmaak) kosten € 55,= worden van de borg ingehouden.

 

Gebruik van de woning
Tenzij anders is overeengekomen is het niet toegestaan om met meer personen gebruik te maken van de woning dan in het huurcontract is aangegeven. Kinderen tellen hiervoor volledig mee.
Gastenbezoek dient altijd in overleg met de verhuurder te worden geregeld.
Gelieve eigen beddengoed en handdoeken mee te nemen. Indien u gebruik wenst te maken van ons beddengoed, moet u het vooraf melden.

Laat het beddengoed wel gewassen en droog achter!
Indien aan de woning gebreken optreden, dan wel storingen met betrekking tot het functioneren van apparaten e.d., bent u verplicht deze onverwijld maar uiterlijk binnen 24 uur aan de verhuurder te melden. Schade door breuk en/of beschadiging wordt met de waarborgsom verrekend.
De schoonmaak wordt gedaan, U dient echter wel de woning netjes achter te laten. (Denk vooral aan de koelkast en barbecue)!

 

Huisdieren
Huisdier is toegestaan, echter alleen na overleg met de verhuurder.

 

Gebruik van het zwembad
Gebruik van het (privé)zwembad is mogelijk het gehele jaar door, behalve de maanden oktober, november, december, januari, februari, maart…

 

Algemeen
De eigenaar is gerechtigd de woning tijdens de huurperiode te controleren en te betreden in geval van storingen e.d. en maatregelen te treffen al naar gelang zijn bevindingen.
Indien de verhuurder de woning niet zoals overeengekomen ter beschikking kan stellen, is hij verplicht u hiervan in kennis te stellen en onmiddellijk tot terugbetaling van de betaalde huursom over te gaan.

 

Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:
Schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op het terrein of door het gebruik van op het terrein aanwezige faciliteiten;
Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
Onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen.

Corbières AOP